Informace pro členy KČT Sloupnice

 

INFORMACE PRO ČLENY KČT SLOUPNICE


 

Příští členská schůze našeho klubu se koná dne 7. června 2019

v 18:00 v klubovně na hřišti za školou

 

upozornění: od roku 2018 začínají řádné schůze v 19:30 a to v období letního i zimního času. (výroční schůze a jiné výjimečné schůze mohou mít jiné časy, které aktuálně zveřejníme)

Další informace

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain