Informace pro členy KČT Sloupnice

 

INFORMACE PRO ČLENY KČT SLOUPNICE

 

příští členská schůze se koná  3. března 2023 v 19:30 v klubovně na hřišti za školou

výroční schůze se koná 4. února 2023 od 17:00 hod. v Hospůdce v kopečku

Další informace